POLA ESPERANTO-ASOCIO FILIO EN KOSZALIN
poŝtkesto 30. 75-016 KOSZALIN-1. POLLANDO
poŝtelefono: +48/ 503-417-825 emailo: barslavo@poczta.onet.pl
GALERIO DE FOTOJ EL KOSZALIN
NOVA URBODOMO konstruita en la 1962 jaro.
(Ĝi estas la sesa urbodomo en la historio de Koszalin).

NIA BILDKARTO

Fragmentoj de urbaj muroj konstruitaj en 1291-1310 j.
Ĉirkaŭante la urbon ili altis 7 kaj longis 1600 metrojn.

Palaco de muelistoj el 1896, nuntempe Distrikta Muzeo.
La domo prezentas la arkitekturon el Jamno-regiono.

Domo de Ekzekutisto devenanta el 15-a jarcento.
Nuntempe sidejo de amatora teatro „DIALOGO”.

La ĉefa strato Zwycięstwa plibeliĝas kun ĉiu jaro.

Novaj loĝdomoj en la centra parto de Koszalin.

KOSZALIN printempe kaj somere dronas en verdaĵo.

Moderna preĝejo de S-ta Spirito en la urbkvartalo NORDO.

La plej moderna komerca kaj distra centro (2002 j.)

Unika en Eŭropo Amfiteatro kun pendanta tegmento
havas 4.500 sidlokojn kaj funkcias ekde 1975 jaro.
Antaŭ memorŝtono omaĝe al D-ro L.Ludoviko Zamenhof

         Antaŭ impona amfiteatro    
Antaŭ memorŝtono omaĝe al d-ro Ludoviko L. Zamenhof

         Antaŭ KVERKO de PACO plantita en la 1978 jaro    
reveno al ĉefa paĝo