POLA ESPERANTO-ASOCIO FILIO EN KOSZALIN
poŝtkesto 30. 75-016 KOSZALIN-1. POLLANDO
poŝtelefono: +48/ 503-417-825 emailo: barslavo@poczta.onet.pl
GALERIO DE FOTOJ EL MIELNO
                 

Belaj domoj en la centra parto de MIELNO kun multaj kafejoj kaj manĝejoj

La hotelo Meduza situanta proksime al bela strando

La teraso antaŭ la hotelo Meduza
de sur kiu videblas la maro

                  
Apudmara promenejo kun multaj sidlokoj kaj bufedoj
estas volonte vizitata de gastoj ripozantaj en Mielno

La ĉefa strato al sabloza strando.

 La strando allogas ripozantojn.
                 
En Mielno troviĝas malgrandaj kaj grandaj ripozdomoj.
Kelkaj el ili havas tegitajn naĝejojn kun varmigata akvo.
                 
Jam ekde 1992 jaro en la ripozcentro de Popolaj Sportteamoj en Mielno okazas
 internaciaj E-aranĝoj, konataj kiel Ĉebaltaj Esperantistaj Printempoj.

                


Dum la solena inaŭguro de la 29a ĈEP-aranĝo en Mielno (2007)

                 
EN LA KUNVENEJO AGRABLE FLUIS LA TEMPO.
                 
INTERKONATIĜA VESPERO                                                                   ĈIUTAGA KANTADO
                 
MEMORIGAJ FOTOJ ANTAŬ FORVETURO HEJMEN..
reveno al ĉefa paĝo