POLA ESPERANTO-ASOCIO FILIO EN KOSZALIN
poŝtkesto 30. 75-016 KOSZALIN-1. POLLANDO
poŝtelefono: +48/ 503-417-825 emailo: barslavo@poczta.onet.pl

 
 • Twórcą języka międzynarodowego ESPERANTO jest polak, rodem z Białegostoku, dr Ludwik Zamenhof (1859 –1917). Stworzony przez niego język jest dziesięciokrotnie łatwiejszy od każdego języka obcego, którego uczyłeś się lub uczysz w szkole.

 • Esperanto po 118 latach istnienia jest sprawdzonym środkiem porozumiewania się między ludźmi na całej kuli ziemskiej.

 • We współczesnym, integrującym się świecie esperanto coraz skuteczniej pokonuje odwieczne bariery językowe, jest drugim po języku angielskim, narzędziem wymiany informacji w Internecie, zdobywa coraz więcej zwolenników w Unii Europejskiej.

 • Esperanto jako język neutralny, nie należący do żadnego narodu, jest własnością wszystkich. O walorach tego języka wypowiadało się pozytywnie wielu znanych naukowców, pisarzy i polityków. Już wielki pisarz i humanista Romain Rolland stwierdził, że esperanta należy obowiązkowo uczyć w każdej szkole średniej.

 • Esperanto jest językiem wyjątkowo łatwym do opanowania, posiada proste zasady pisowni i gramatykę bez żadnych wyjątków. Dowiedziono, że znajomość języka esperanto przyspiesza naukę innych języków obcych średnio o 30%.

 • Wśród esperantystów są liczni dyplomaci, naukowcy, nauczyciele, lekarze, dziennikarze, pisarze itd. a także laureaci nagród Nobla.

 • Esperanto jest szansą na porozumienie między narodami i trwały pokój. UNESCO w swoich rezolucjach z 1954 i 1986 r. zaleciło upowszechnianie nauczania esperanta oraz szersze wykorzystanie tego języka w międzynarodowej wymianie kulturalnej i naukowej.
  Do tej pory ukazało się bardzo wiele oryginalnych dzieł oraz tłumaczeń utworów literatury światowej w języku esperanto.

 • Z literatury polskiej przetłumaczono na esperanto między innymi takie pozycje jak: „Pan Tadeusz”, „Quo Vadis”, „W Pustyni i w Puszczy”, „Faraon”, „Marta” oraz wiele utworów poetyckich.

 • W 1993 roku esperanto zostało oficjalnie uznane jako równorzędny język literacki z innymi językami narodowymi. Także Watykan uznał oficjalnie esperanto, jako jeden z języków liturgicznych.

 • Obecnie działa w świecie ponad 120 organizacji esperanckich (ogólnych i fachowych), z których ponad 60 skupia Światowy Związek Esperantystów (UEA) z siedzibą w Rotterdamie.

 • Polski Związek Esperantystów (PEA), rozpoczął swoją działalność w 1908 roku. Oddziały PZE znajdują się obecnie we wszystkich większych miastach na terenie kraju. Bliższe informacje można znaleźć w Internecie na stronie: www.esperanto.pl

 • W wielu szkołach prowadzona jest obecnie nauka języka esperanto w ramach unijnego programu Socrates-Comenius.
  W Budapeszcie od wielu lat istnieje Instytut Esperanta, w Poznaniu przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza działa Interlingwistyczne Studium z językiem esperanto a w Bydgoszczy znajduje się od wielu lat Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury z językiem esperanto. Bliższe informacje: stud@esperanto-turismo.com

 • Na szczególną uwagę zasługuje działalność Światowego Związku Młodzieży Esperanckiej (TEJO), który co roku w innym kraju organizuje światowe spotkania, a ponadto wiele ciekawych imprez, obozów letnich, wakacyjnych kursów językowych, festiwali kulturalnych itp. Specjalny serwis „Pasporta servo” umożliwia młodym ludziom znającym esperanto korzystanie z bezpłatnych noclegów w ponad 80 krajach świata.
  Kontakt
  : www.tejo.org
  Polska Młodzież Esperancka ma także wiele do zaproponowania.
  Kontakt: www.republika.pl/viavento

 • Co roku odbywa się ponad 1000 międzynarodowych kongresów, zjazdów, konferencji, seminariów i spotkań specjalistycznych, w czasie których esperanto jest jedynym językiem roboczym.

 • Wiele rozgłośni radiowych nadaje codziennie lub kilka razy w tygodniu swoje programy w języku esperanto m.in.: Polskie Radio (Program 5), Radio Watykan, Rzym, Pekin, Hawana, Tallin i inne.

 • Aby poznać wszystkie walory esperanta trzeba koniecznie nauczyć się tego łatwego języka, znajomość którego tak bardzo przyspiesza opanowanie innych języków obcych.

 • Możliwości nauki języka esperanto są obecnie bardzo duże:
  a/ w szkole, w ramach unijnego programu Socrates-Comenius,
  b/ na kursach stacjonarnych organizowanych przez Oddziały PZE,
  c/ na bezpłatnych kursach prowadzonych w INTERNECIE.

 • Oto kilka adresów stron internetowych z kursami ESPERANTO:
  www.esperanto.pl/page.php?tid=204000 - 32 lekcje z ćwiczeniami
  http://kursesperanta.w.interia.pl/kurs/index.html - 20 lekcji
  www.lernu.net/lernu.php?lingvo=pl - na tej stronie znajduje się 12 kursów o różnym stopniu zaawansowania językowego.

 • W 94 Światowym Kongresie Esperantystów uczestniczyli również esperantyści koszalińscy.

 • Telefon do Zarządu Oddziału PZE w Koszalinie: +48/ 503-417-825
   

reveno al ĉefa paĝo