Rimarkoj kaj sugestoj de legantoj
POLA ESPERANTO-ASOCIO FILIO EN KOSZALIN
poŝtkesto 30. 75-016 KOSZALIN-1. POLLANDO
poŝtelefono: +48/ 503-417-825 emailo: barslavo@poczta.onet.pl
BONVENON SUR LA ĈEFPAĜO DE LA RETEJO
www.esperanto.koszalin.pl
Koŝalina urbodomo
Walory języka ESPERANTO
Pola Esperanto-Asocio. Filio en Koszalin
Koszalin invitas kaj bonvenigas
La 32-a Ĉebalta Esperantista Printempo
Historio de ĈEP-aranĝoj
Galerio de fotoj el Koszalin
Galerio de fotoj el Mielno
Ĉebalta ripozloko Mielno invitas
Esperanto- lingvo de amikeco
Ĉu vi scias, ke...
Esperantaj proverboj
Elektitaj citaĵoj pri amo, espero kaj amikeco
Elektitaj poeziaĵoj kaj kantoj
Nia retejo celas prezenti poresperantan agadon de koŝalina Filio de Pola
Esperanto-Asocio, fondita en la 1959 jaro kaj organizanta ekde 1976 jaro Ĉebaltajn Esperantistajn Printempojn en ĉarmoplena ripozloko MIELNO. Ni volas konatigi vin ankaŭ kun turismaj valoroj de pitoreske situantaj ripozlokoj MIELNO-UNIEŚCIE kaj kun vizitinda urbo KOSZALIN.

En nia retejo vi trovos ankaŭ koncizan historion de ĈEP-aranĝoj, informojn pri amika kunlaborado inter koŝalinaj kaj neubrandenburgaj esperantistoj, raporton pri instruado de Esperanto en koŝalinaj lernejoj, kaj riĉan galerion de fotoj montrantaj esperantan etoson de ĈEP-aranĝoj. Karaj Gesamideanoj, ni kore invitas vin al vagado tra modestaj paĝoj de nia retejo. Ni esperas, ke ĉiu trovos por si ion interesan. Atendante viajn rimarkojn kaj sugestojn, kiuj povus kontribui al pliriĉigo de nia retejo, ni amike salutas vin.
Prezidanto kaj estraranoj de koŝalina Filio de Pola Esperanto Asocio.

 Tę stronę otwarto Counter razy.